nhà > Về chúng tôi >Dịch vụ

Dịch vụ

Thị trường sản xuất

Sản phẩm chủ yếu được bán ở Châu Âu và Hoa Kỳ. Có các cơ quan trong các lĩnh vực khác nhau. Chúng tôi đang nỗ lực giải quyết các vấn đề kỹ thuật nhằm phát triển thị trường ở Nam Mỹ và Đông Nam Á.Dịch vụ của chúng tôi

Bán hàng trước:Cung cấp cho khách hàng sự tư vấn kỹ thuật về các thông số kỹ thuật, cài đặt chức năng và các yếu tố môi trường. Đề xuất những sản phẩm đáp ứng được xu hướng phát triển của thị trường theo yêu cầu của khách hàng

Đang bán hàng:Chúng tôi có thể giúp khách hàng hiểu và giám sát quá trình sản xuất bằng video.

Dịch vụ:Sản phẩm â € ˜bảo hành là một năm. Nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ kỹ thuật sau đó. Chúng tôi sẽ cử các kỹ thuật viên đến quốc gia của khách hàng để chạy thử tại hiện trường và đào tạo kỹ thuật khi số lượng đặt hàng đáp ứng yêu cầu của công ty.